Tulajdonosi felügyelet

(a tulajdonosi érdek maximális érvényre juttatásának, az esetleges visszaélések feltárásának, valamint a vállalati hatékonyság növelésének eszköze)

Amikor egy cég döntést hoz egy leányvállalat alapításáról vagy megvásárlásáról, az üzleti lehetőség megteremtésével egyidőben megjelennek a kockázatok is, melyek minimalizálásának egyik fontos eszköze a hatékony belső  ellenőrzés.

1. Egy vállalkozás felépítése, hosszútávú és sikeres működtetése folyamatos üzleti tevékenység fókuszt követel az alapítótól/tulajdonostól.

Az üzleti tevékenységre történő koncentrálás mellett gyakorta kevés figyelem jut a kontrollra és a kontrolling tevékenységre, amely romló hatékonyságot és növekvő kockázatokat jelent. A hatékonyság növelésének és a kockázatok csökkentésének fontos eszköze az általunk kínált „tulajdonosi felügyelet” szolgáltatás.

Tapasztalataink szerint a tulajdonosok – bízva a fizikai közelségükben, tapasztalataikban és rálátásukra a folyamatokra – nem építik fel a megfelelő kontrolling tevékenységet, illetve nem működtetnek hatékony kontroll rendszereket.

2. Mit eredményez ez a gyakorlatban?

 • gyengébb hatékonyságot– szükségtelenül magasabb költségeket;
 • feltáratlan, potenciális vagy tényleges visszaéléseket, és ezeket lehetővé tevő működési környezetet;
 • a jog- és üzleti érdek ellenes tevékenységtől való elrettentés hiányát, kockázatokat.

Ráadásul a megfelelő kontrolling rendszer, belső kontroll és tevékenység illetve folyamat monitoring hiányában nem lehetséges a vállalkozás irányításának részbeni vagy teljes átadása sem.

3. Ezekre a problémákra, kihívásokra kínálunk megoldást, teszünk javaslatot tulajdonosi ellenőrzés szolgáltatásunkkal

 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzési feladatainak teljes kiszervezése (outsourcing);
 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzésének részbeni kiszervezése, az anyavállalat belső  ellenőrzési területével együttműködésben (co-sourcing);

4. Kompetenciánk:

 • Munkatársaink és szakértőink, sokrétű menedzsment tudással, ellenőrzési és kontrolling tapasztalattal rendelkeznek.
 • Átfogó tapasztalattal rendelkezünk a kockázatok feltárásában és megszüntetésében.
 • Fejlett módszertant, módszereket, kifinomult technikákat és elemzési eszközöket alkalmazunk és előre gondolkodó megközelítéssel dolgozunk. Képesek vagyunk nagy adatállományok elemzésére is, ötvözve az egyedi, szakértői intelligencián alapuló és a nagy adatállományok elemzését lehetővé tevő gépi módszereket. (ANOVA, PCA, korrelációs analízis, adat vizualizáció), fraud detection, regressziós vizsgálatok készítése, predikciós eljárások alkalmazása.
 • Magas szintű együttműködési készséggel rendelkezünk.
 • Rugalmas és költség hatékony megoldást kínálunk: csak annyi erőforrást vesz igénybe és fizet, amennyire szüksége van, így csak a produktív időt fizeti.

5. Milyen feladatok elvégzését vállaljuk?

6. Konkrét vizsgálati tevékenységek, vizsgálandó területek:

Szállítói szerződések, szállítók:

 • árazás/ piaci árak alkalmazása, beszerzési árak
 • fizetési feltételek, garancia, kötbér megállapodások
 • versenyeztetés, legkedvezőbb feltételek elérése
 • beszállítók irányításával, tulajdonlásával kapcsolatos összeférhetetlenségek, kapcsolódások
 • szállítók kiválasztása, döntéshozatal, megrendelési folyamat, szállítási feltételek, beszállítói minőség vizsgálata

Személyi kiadások:

 • célok teljesítésének vizsgálata, bónuszok kifizetése
 • prémium, célprémium, jutalom kifizetések
 • jutalékok kifizetése
 • eseti kifizetések, megbízási szerződések ellenőrzése
 • reprezentációs költések
 • gépjármű használat és költség térítés, napi díjak és kiszállás költségei

Működéssel összefüggő témák:

 • Értékesítési lánc elemzése, közvetítők kiszűrése
 • Árképzési gyakorlat, árengedmények, eladási ár, fizetési feltételek
 • Alvállalkozók bevonása, alvállalkozói szerződések
 • Kis összegű és készpénzes számlák (adatbázis elemzéssel)
 • Eszközök selejtezése, értékcsökkentése, értékesítése
 • Selejtezési gyakorlat, selejt értékesítése alapanyag, nyersanyag, késztermék és áru vonatkozásában
 • Leltározási gyakorlat, leltárhiány kezelése
 • Peres ügyek, peres követelések és igények érvényesítése
 • Követelések értékesítése, faktorálás
 • Kintlévőségek kezelése, be nem hajtott követelések elemzése

7. Mit készítünk?

 • Jelentés: az elvégzett vizsgálatról és annak eredményeiről
 • Javaslat: azokra a változtatásokra, amelyekkel a jövőbeni kockázatok csökkenthetőek, illetve megszüntethetőek

8. A tulajdonosi ellenőrzés általunk történő elvégzése milyen előnyökkel jár a megbízó számára?

Eredmények:

 • eredmény növekedése (elkerülhető költségek, szükségtelen kiadások csökkentése, esetleges pótlólagos bevételi lehetőségek feltárása)
 • vállalati kockázatok csökkentése
 • integritás növekedése

Ráfordítások:

 • csak a produktív vizsgálati időt kell fizetni, nincs állandó bérköltsége, mint pl egy belső ellenőrnek
 • a specialistákat csak az adott feladatra kell fizetni
 • minimális adminisztratív és általános költségek, pl. iroda, technikai eszközök, kiküldetés, stb.

9. Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

color
https://friebertandfritsch.com/wp-content/themes/hazel-2/
https://friebertandfritsch.com/
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/var/www/clients/client55/web123/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
hu