A hatékonyságnövelés az általánosan elfogadott megfogalmazás szerint: minél magasabb árbevétel mellett, minél alacsonyabb ráfordítást, ezáltal minél magasabb profit elérését megcélzó tevékenység.

Tapasztalataink szerint, az esetek túlnyomó többségében rövid életű, átmeneti a siker, ha kizárólag e célok mentén zajlik a hatékonyság javítása.

Hogyan gondolkodunk mi?

Amikor hatékonyságnövelésről beszélünk akkor abból indulunk ki, hogy egy vállalkozás, vállalat tevékenysége értéket, többlet értéket hoz létre. Ebben a vonatkozásban érték lehet szinte bármi, egy termék, egy szolgáltatás, az előállított haszon, minden olyan dolog, tárgy, tett, kézzelfogható vagy meg nem fogható eredmény, ami az ügyfeleknél, a vásárlóknál, a vállalatnál dolgozóknál vagy éppen a tulajdonosoknál értékként jelenik meg.

Ezért – értelmezésünk szerint – a hatékonyságnövelés egy rendkívül összetett, sokrétű tevékenység, amely az értéknövelésre fókuszál és cégenként más-és más tevékenységek elvégzését jelenti.

A hosszú távon is fenntartható értéknöveléshez és a maximálisan elérhető eredményhez a folyamatok, a szervezet, az egyének által végzett tevékenység és számos más tényező felülvizsgálata, újra szervezése szükséges. A fókusz tehát nem a számokon van, hanem az azokat alakító körülményeken, ez biztosítja, hogy hosszú távon és folyamatosan javuljanak az eredmények.

Mielőtt egy konkrét projektet elkezdünk, Megbízóinkat arra kérjük, hogy a következő alapvető kérdésekre adjanak választ:

 • Milyen konkrét céljai vannak a hatékonyság növekedési projektnek?
 • Mennyi időn belül szeretnének eredményeket látni?
 • Milyen változtatási hajlandósággal, nyitottsággal rendelkezik a cég menedzsmentje, illetve a tulajdonos?
 • Milyen területeken képzelik el a hatékonyság növelését?
 • Hogyan mérhető a hatékonyság, illetve annak növelése?

Az előző kérdésekre adott megbízói válaszok alapján a következő lényegi törekvések fogalmazhatóak meg az igényekben:

 • Gyors haszon elérése többletbevételek teremtésével és a kiadások csökkentésével úgy, hogy a működési keretekhez, szervezethez, folyamatokhoz ne kelljen érdemben hozzányúlni.
 • Maximális érték teremtés elérése (pl. új termékek/szolgáltatások, magasabb minőség és elérhető ár, új vásárlók) és az erőforrások jobb felhasználása, az értékteremtő folyamatok újragondolásával, folyamatok és a szervezet átalakításával, újra szervezésével, ezáltal mélyreható költséghatékony- ság elérésével.

A két igény (stratégia) alapvetően eltér egymástól a beavatkozási szükségletben, ennek eredménye az elérhető hatékonyság növekedésben nyilvánul meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindkettő igény, törekvés megfelelő lehet, ezt mindig az adott cég állapota, helyzete, stratégiája dönti el. Lehet, hogy az optimálisan elérhető többlet haszonhoz elegendő néhány jól kitalált és bevezetett intézkedés az adott körülményekre építve, lehet, hogy ennél erőteljesebb változásra van szükség.

Lényeges, hogy mindkettő hatékonyságnövelési stratégiában kontrolling eszközökkel szükséges definiálni a hatékonysági célokat, mérési módszereket, mutatószámokat.

A következő táblázatban összefoglaltuk a két különböző stratégia lényeges elemeit:

Hatékonyságnövelési tanácsadói projektek keretei

Ahhoz, hogy a hatékonyságnövelő projektjeinket hatékonyan szervezhessük, a projekt részletezettsége, a vizsgálatok, javaslatok részletezettsége, mélysége alapján szolgáltatásunkat négy projekttípus keretében kínáljuk:

GYORS HASZON: Időben korlátozottan, hatékonyságnövelő intézkedések és programok a gyorsan elérhető hasznok, előnyök és értékek megszerzésére.

TARTÓS HASZON: A GYORS HASZON projektnél leírtak, valamint az elért eredmények folyamatos és rendszeres tevékenységgel és intézkedésekkel történő megtartása.

MAXIMUM ÉRTÉK: A GYORS HASZON és a TARTÓS HASZON projekteknél leírtak, valamint az értékteremtési lánc újragondolása, folyamatok és szervezet át/újra tervezése (új értékek teremtése is).

TARTÓS MAXIMUM ÉRTÉK: Értékteremtés folyamatos optimalizálása (új értékek teremtése is). Valamennyi előző projekt típusnál leírtak, valamint annak kidolgozása, hogy miként lehet a MAXIMUM ÉRTÉK projekttel elért eredményeket folyamatosan optimalizálni és új értékeket teremteni.

A hatékonyságnövelési projektek kezelésére a vállalati működést hat lényegi területre, illetve részterületekre osztottuk:

 • Vállalat/Cég vezetés: a vállalat vezetése, irányítása, tulajdonosi érdek és érték megjelenése
 • HR menedzsment: belső kommunikáció, HR folyamatok, munkaerőmozgás, munkavállalói elégedettség, ösztönzés
 • Alaptevékenység: beszerzés és szállítók, gyártás, szolgáltatás, kereskedelem, minőség, logisztika
 • Ügyféloldali tevékenység: disztribúció, marketing kommunikáció, marketing stratégia és pozícionálás, piac verseny és versenytársak, ügyféloldali kapcsolatok, ügyféloldali tevékenység támogatása
 • Információs technológia (IT): IT alkalmazások, IT eszközök, IT szervezet és szervezési megoldások, IT szolgáltatások
 • Pénzügyek: eredményesség, kontrolling, likviditás és cash flow, monitoring és reporting, tervezés előre- jelzés, tőkeellátottság

A négy projekttípus a vállalat működési területeit különböző részletezettséggel, mélységgel érinti (minél több csillag, annál részletesebben foglalkozunk az adott területtel):

Hatékonyságnövelési csomagok és az azokban elvégzett feladatok mélysége és összetettsége

Természetesen Megbízóink igénye és megállapodásunk alapján minden projektünk terjedelme és tartalma egyedi és az adott vállalat igényeire szabott.
Ahhoz, hogy hatékony javaslatokkal tudjunk élni és (leendő) Megbízóinkat is inspiráljuk, a hatékonyság- növelési projektek során is szeretnénk alkalmazni a Vállakozás Fejlettségi Tükör nevű értékelő rendszert, amit eredetileg a vállalati fejlesztési projektek támogatására hoztunk létre:

 • Az értékelő rendszer egy vállalkozás fontosabb területeire (alaptevékenység, vezetés, emberi tényezők, pénzügyek, ügyféloldali tevékenység, IT) és azon belül további részterületekre fókuszálva, kérdőívek kitöltésének módszerével működik. Egy kérdőív 150 kérdést tartalmaz, ahol egyszerű kattintással kell megjelölni a legmegfelelőbb választ. A válaszokat kiértékelve készül egy összefoglaló értékelés, áttekinthető módon, az eredményeket grafikusan ábrázolva.
 • A részletes és célzott kérdések, a megjelölhető válaszlehetőségek gondolatokat ébresztenek, orientálnak, helyenként utat mutatnak az azt kitöltők számára, egy-egy fontos vállalkozási területen vagy kérdésben.
 • A kitöltők gyors, könnyen értelmezhető visszajelzést kapnak a saját eredményeikről cég szinten, és arról is, hogy a cég egyes területei, részterületei külön-külön milyen fejlettségi szinten vannak jelenleg. Melyik területeken erősebb, illetve hol mutatkozik lemaradás? Hogyan áll a hasonló szinten irányított és működtetett cégekhez képest? Amennyiben az adatok rendelkezésre állnak akár különböző vállalati méretekkel, iparági, illetve országos eredményekkel összehasonlítva is. Az eredmények a helyzetkép alkotáson túl megalapozhatnak jövőbeni fejlesztési irányokat, gondolatokat, terveket is.
 • A kérdőív kiértékelése abban is segít, hogy felgyorsítsa, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a helyzet felmérését.
 • A rendszer használata egy gyors regisztrációt követően érhető el, működését a Friebert and Fritsch díjmentesen biztosítja.

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

color
https://friebertandfritsch.com/wp-content/themes/hazel-2/
https://friebertandfritsch.com/
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/var/www/clients/client55/web123/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
hu