Szolgáltatásaink

HomeSzolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

A következő területeken rendelkezünk kompetenciákkal és szakértőkkel, tanácsadókkal:

Tulajdonosi ellenőrzés – Belső ellenőrzés outsourcing 
vagy co-sourcing

(a tulajdonosi érdek maximális érvényre juttatásának, az esetleges visszaélések feltárásának, valamint a vállalati hatékonyság növelésének eszköze)

Amikor egy cég döntést hoz egy leányvállalat alapításáról vagy megvásárlásáról, az üzleti lehetőség megteremtésével egyidőben megjelennek a kockázatok is, melyek minimalizálásának egyik fontos eszköze a hatékony belső  ellenőrzés.

1. Tapasztalataink szerint a tulajdonosok a leányvállalat ellenőrzési feladatait a következő módokon igyekeznek megoldani:

Nagyon ritkán - Van helyi belső  ellenőrzés, a tulajdonosi szervezet belső ellenőrzésének szakmai irányításával, amely gyakran egy személyt jelent, aki nem rendelkezik/ rendelkezhet megfelelő, sokrétű  szakmai tudással, emellett esetenként nincs elegendő feladata.

Előfordul - A külföldi anyavállalat belső  ellenőrzési szervezete végzi az ellenőrzést, a magyarországi vállalatnál nincs saját, helyi belső  ellenőrzés. Ez a megoldás is kihívásokat jelenthet:

 • földrajzi távolság (jelenlét hiánya) és helyismeret hiánya;
 • kulturális különbségek és alacsony együttműködési készség;
 • szabályozási különbségek a harmonizált EU jog ellenére is, gyorsan változó magyarországi jogi környezet;
 • nyelvi problémák (pl. a szerződések jellemzően magyarul készülnek, nehézkes ellenőrzés);
 • költség problémák: utazás, szállás, napidíj, magasabb bérek;
 • kompetencia problémák: nem állhat minden tudás házon belül rendelkezésre;

Leggyakrabban - Az anyavállalatok vezetői / a külföldi tulajdonosok megelégszenek az - elsősorban a jogszabályban foglaltak betartását vizsgáló - éves könyvvizsgálói auditokkal, hiányzik az üzleti szempontok érvényesülését, a mindennapi működés folyamatait, szerződéseit, a költéseket, illetve a hatékony működés ellenőrzését célzó vizsgálat. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet a tulajdonosi / belső  ellenőrzés és a könyvvizsgálat közötti különbségekre:

Összefoglalva, azt tapasztaljuk, hogy a kis és közepes külföldi cégek magyar leányvállalatainál a tulajdonosi ellenőrzést és kontrollt nehéz érvényre juttatni.

2. Mit eredményez ez a gyakorlatban?

 • gyengébb hatékonyságot– szükségtelenül magasabb költségeket;
 • feltáratlan potenciális vagy tényleges visszaéléseket, és ezeket lehetővétevő  működési környezetet;
 • a megelőzés és a jog- és üzleti érdek ellenestevékenységtől való elrettentés hiányát.

3. Ezekre a problémákra, kihívásokra kínálunk megoldást, teszünk javaslatot.
Két lehetőséget ajánlunk fel:

 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzési feladatainak teljes kiszervezése (outsourcing);
 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzésének részbeni kiszervezése, az anyavállalat belső  ellenőrzési területével együttműködésben (co-sourcing);

4. Kompetenciánk:

 • Munkatársaink és szakértőink, sokrétű  menedzsment tudással, ellenőrzési és kontrolling tapasztalattal rendelkeznek.
 • Ismerjük a szabályozási környezetet, lépést tartunk a gyors változásokkal.
 • Fejlett módszertant, módszereket, kifinomult technikákat és elemzési eszközöket alkalmazunk és előre gondolkodó megközelítéssel dolgozunk. Ötvözzük az egyedi, szakértői intelligencián alapuló és a nagy adatállományok elemzését lehetővé tevő  gépi módszereket.
 • Nagy adatállományok elemzésére és a kockázatok, anomáliák kiszűrésére mesterséges intelligencia alapú, intelligens adatelemzési megoldás erőforrás áll rendelkezésre: adat előfeldolgozás és analízis (ANOVA, PCA, korrelációs analízis, adat vizualizáció), fraud detection, regressziós vizsgálatok készítése, predikciós eljárások alkalmazása.
 • Magas szintű  együttműködési készséggel rendelkezünk.
 • Rugalmas és költség hatékony megoldást kínálunk: csak annyi erőforrást vesz igénybe és fizet, amennyire szüksége van, így csak a produktív idő t fizeti.

5. Milyen feladatok elvégzését vállaljuk?

6. Konkrét vizsgálati tevékenységek, vizsgálandó területek:

Szállítói szerződések, szállítók:

 • árazás/ piaci árak alkalmazása, beszerzési árak
 • fizetési feltételek, garancia, kötbér megállapodások
 • versenyeztetés, legkedvezőbb feltételek elérése
 • beszállítók irányításával, tulajdonlásával kapcsolatos összeférhetetlenségek, kapcsolódások
 • szállítók kiválasztása, döntéshozatal, megrendelési folyamat, szállítási feltételek, beszállítói minőség vizsgálata

Személyi kiadások:

 • célok teljesítésének vizsgálata, bónuszok kifizetése
 • prémium, célprémium, jutalom kifizetések
 • jutalékok kifizetése
 • eseti kifizetések, megbízási szerződések ellenőrzése
 • reprezentációs költések
 • gépjármű használat és költség térítés, napi díjak és kiszállás költségei

Mű ködéssel összefüggő  témák:

 • Értékesítési lánc elemzése, közvetítő k kiszűrése
 • Árképzési gyakorlat, árengedmények, eladási ár, fizetési feltételek
 • Alvállalkozók bevonása, alvállalkozói szerződések
 • Kis összegű  és készpénzes számlák (adatbázis elemzéssel)
 • Eszközök selejtezése, értékcsökkentése, értékesítése
 • Selejtezési gyakorlat, selejt értékesítése alapanyag, nyersanyag, késztermék és áru vonatkozásában
 • Leltározási gyakorlat, leltárhiány kezelése
 • Peres ügyek, peres követelések és igények érvényesítése
 • Követelések értékesítése, faktorálás
 • Kintlévőségek kezelése, be nem hajtott követelések elemzése

7. Mit készítünk?

 • Jelentés: az elvégzett vizsgálatról és annak eredményeiről
  (egyszeri alkalommal vagy folyamatosan)
 • Javaslat: azokra a változtatásokra, amelyekkel a jövőbeni kockázatok csökkenthetőek, illetve megszüntethetőek
  (egyszeri alkalommal vagy folyamatosan)

8. A tulajdonosi ellenőrzés teljes vagy részleges kiszervezése milyen előnyökkel jár a megbízó számára?

Eredmények:

 • vállalati kockázatok csökkentése
 • integritás növekedése a szervezet, vállalat szintjén
 • eredmény növekedése (elkerülhető költségek, szükségtelen kiadások csökkentése, esetleges pótlólagos bevételi lehetőségek feltárása)

Ráfordítások:

 • skálázható és változó költségek, szemben az állandó és fix költségekkel,
csak a produktív idő vizsgálati idő fizetésével
 • a specialistákat csak az adott feladatra kell fizetni
 • minimális adminisztratív és általános költségek, pl. iroda, technikai eszközök,
kiküldetés, stb.
 • belső ellenőrzés képzési költségeinek, betanítási költségeinek megtakarítása

9. Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

Vállalkozás Irányítás és Tulajdonlás (Generáció) váltás előkészítése és menedzselése

Melyek azok a helyzetek, amikor felvetődik, hogy a vállalkozást irányító (és leggyakrabban tulajdonló) vezető váltást, változást szeretne a cég irányításában?

Az előző helyzetek - tapasztalataink szerint - mind az adott cég irányításában, mind a cég tulajdonosi körében okoz(hat)nak változásokat, amelyek alapos felkészülést és előkészítést igényelnek. Alapvetően a következő helyzetek előkészítésére, kezelésére vagyunk felkészülve:

 • A cég irányításának átadása, „kiszállási” stratégia, átadás előkészítése:
  • A cég részbeni vagy teljes működésére kihatással.
  • Átadás családtagnak vagy külső  személynek.
  • Prompt megoldással vagy fokozatosan, hosszabb idő re elnyújtva.

 

 • A cégben meglévő tulajdonosi részesedés és befolyás csökkentése:
  • A tulajdoni részesedés részbeni eladásával vagy új tulajdonostárs tőkebevonásával.

Az irányító váltási projekteket megállapodás szerint - a következő főbb lépésekben végezzük el:

 • Előzetes felmérés a FRIISCORES értékelési rendszerrel támogatva:
  célok, szándékok, attitűd, helyzet felmérése, vizsgálata
 • Célok tisztázása, megállapodás az együttműködésről
 • Koncepció, terv, menetrend kidolgozása, megbeszélése és elfogadása
 • Alkalmasság megteremtése:
  • a vállalkozás vonatkozásában: elsősorban szervezet, szervezettség, folyamatok, szabályozottság, ellenőrizhetőség, mérhetőség, kontrolling (az elvégzendő feladatok nem terjednek ki kifejezetten a fejlesztésre, hanem csak a szűken értelmezett alkalmasság elérésére).
  • vállalkozói/vezetői szerep megváltozásának vonatkozásában, mint pl. hozzáállás, szemlélet, új játékszabályok elfogadása:
   • irányítás átadása (amennyiben a tulajdonlás megmarad),
   • irányítás átadása és új tulajdonosok felkészítése a szerepre(pl. családtagnak történő  átadás esetén),
   • a szükséges személyi változások előkészítése,
   • jogi megoldás kidolgozása és megvalósítása,
   • a változások végig kísérése, menedzselése.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

color
https://friebertandfritsch.com/wp-content/themes/hazel-2/
https://friebertandfritsch.com/
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/var/www/clients/client55/web123/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
hu