Munkamódszer

HomeMunkamódszer

Munkamódszerünk

Általában a következő szakaszokba szervezzük a
munkafeladat elvégzését (természetesen fenntartva
az ettől való eltérés lehetőségét):

Helyzetfelmérési szakasz
Tanácsadási projekt
Változások megvalósítása
Tanácsadási projekt zárása

Helyzetfelmérési szakasz

 • interjú a tulajdonossal/vezetővel, feladat, általános célok, elvárások tisztázása
 • javaslat a helyzetfelmérésre: célja; vizsgált és értékelt területek, folyamatok; adatok megszerzésének módja; vizsgálat fókusza – szerződéskötés a helyzet- felmérés elvégzésére és a helyzetelemzés elkészítésére;
 • adatszükséglet definiálása; adatgyűjtés/interjúk elvégzése; kiértékelés; helyzetelemzés-, jelentés elkészítése, elfogadása;
 • a helyzetelemzés alapján javaslat a tanácsadási projekt tartalmára, megvalósítására, a változások lehetséges területeire vonatkozóan;
 • tanácsadási projekt tartalmának, céljainak, kulcs mérőszámainak, mutatóinak elfogadása, szerződéskötés

Tanácsadási projekt megvalósítása

 • munkaszervezet és projekt folyamatok kialakítása
 • koncepciós szakasz: változási javaslat elkészítése, amely definiálja, hogy melyik területeken milyen változások szükségesek/javasoltak/ lehetségesek és azoknak várhatóan milyen hatással bírnak a kulcs mérőszámok, mutatószámok alakulására
 • változási javaslat bemutatása, igazítása, elfogadása
 • változási terv kidolgozása: az elfogadott javaslat alapján pl. milyen változásokat, mikorra, kinek a részvételével, milyen eszközbevonással, intézkedésekkel célszerű megvalósítani. A változási terv testet ölthet stratégiai, intézkedési, folyamat, változás-menedzsment terv, stb. formájában.
 • elkészült változási terv bemutatása, igazítása, elfogadása

Változások megvalósítása

 • megállapodás szerint részt veszünk az elfogadott terv megvalósításában
 • az elkészült tervekben mindig javaslatot teszünk a megvalósult változások monitorozására,mérésére, a szükséges finomhangolások elvégzésére is, amennyiben erre partnerünktől megbízást kapunk, ebben tevőleges szerepet is vállalunk.

Tanácsadási projekt zárása

 • tapasztalatok megbeszélése, értékelése
color
https://friebertandfritsch.com/wp-content/themes/hazel-2/
https://friebertandfritsch.com/
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/var/www/clients/client55/web123/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off
hu